2020, Філософія

Філософія

Філософія [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей / К. В. Кислюк. — Київ : Кондор, 2020. — 229 с.

Шифр: 1     Авторський знак: К44


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.