2020, Художній образ в українському народно-сценічному танці

Художній образ в українському народно-сценічному танці

Художній образ в українському народно-сценічному танці [Текст] : монографія / О. С. Бойко ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. — Київ : Ліра-К, 2020. — 204 с.

Шифр: 793.3(477)     Авторський знак: Б77


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.