2020, Церковний спів Галичини Австрійської доби у критиці, персоналіях і нотних джерелах

Церковний спів Галичини Австрійської доби у критиці, персоналіях і нотних джерелах, Василіянські історичні дослідження

Церковний спів Галичини Австрійської доби у критиці, персоналіях і нотних джерелах [Текст] / Ю. Ясіновський ; Інститут церковної музики УКУ ; редактор М. Качмар. — Варшава, 2020. — 404 с. — (Василіянські історичні дослідження ; т. V).

Шифр: 783
Я81

Книга присвячена церковному співу Галичини австрійських часів. Головним осердям книги є публікація вибраних статей і матеріялів з галицької періодики про літургійний спів і дяківську справу. Визначаються осередки: Львів, Перемишль і перемиська єпархія, василіянські монастирі, музичний провід яких складають священики, питомці духовних семінарій, ченці. Виокремлюється дяківська справа, стан і статус церковних співців. Важливим джерелом до вивчення репертуару літургійного співу є нотна бібліотека монастиря Отців Василіян у Варшаві, основним ядром якої є колекція Кристинопільського монастиря. Підсумовують книгу біограми церковно-музичних діячів — дяків і дяко-учителів, церковних співців і реґентів.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.