2020, Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : із змінами та доповненнями станом на 08 грудня 2020 року : офіційний текст. — Київ : Алерта, 2020. — 248 с.

Шифр: 34(477)     Авторський знак: Ц58


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.