2020, Professional Art Education, том 1, № 1

Professional Art Education” – новий, заснований у 2020 році Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, науковий журнал, який планується видавати двічі на рік. Як зазначає редакція, журнал “організовано з метою широкого висвітлення актуальних проблем розвитку мистецтва й мистецької освіти, ознайомлення читачів з досягненнями української та світової мистецтвознавчої науки, історією та художньо-естетичною практикою. Особливістю збірника “Professional Art Education” є підтримка науково-аналітичних праць молодих учених, у т.ч. магістрів і аспірантів”.

https://doi.org/10.34142/27091805.2020.1.01

ЗМІСТ


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.