2021, Музикознавча думка Дніпропетровщини : збірник наукових праць, випуск 20 (1)

Музикознавча думка Дніпропетровщини : збірник наукових праць. — 2021. — Випуск 20 (1). — 302, [1] с.

Шифр: 78.072(477)     Авторський знак: М89

Дар: Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки

DOI 10.33287/22202104

http://dk.dp.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99-%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80.-%D0%9C%D0%A3%D0%97.-%D0%94%D0%A3%D0%9C.-%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E-%D0%92.-20-1-2021.pdf

Зміст

Музична культура Дніпропетровщини

Тулянцев А.А., Швачка А.О. Творчість Валентина Пучкова-Сорочинського як узагальнення досвіду хормейстера-менеджера

Кривуля О.О. Встановлення авторства музичного твору («О. Х. Векслер-Стрижевський – забутий автор музики загубленого фільму» (до 110-річчя фільму «Запорозька Січ»)


      

Теоретичні та історичні проблеми музичного мистецтва

Рябцева І. М. Силуети жанрово-стильових моделей в музичному тексті «українських витинанок» Л. М. Колодуба

Бойко В. Г. Образно-смисловий контекст духовної музичної творчості XX – початку XXI ст.

Ракочі В. О. Класифікація барокових концертів: термінологічний дискурс

Савченко Г. С. Утілення темпорально-спатіального конструкту в «симфонії псалмів» І. Стравінського

Тарасова Н. Ю. Черниш Я. О. Виразна роль алеаторики й сонористики у створенні інтонаційного образу молитовного зітхання (на прикладі творчості І. Алексійчук)

Жаркіх Т. В. Інтерпретація поезії Ш. Бодлера в Mélodie Е. Шабріє «Запрошення до подорожі»

Островський Ю. І. Науково-лекторська діяльність Ігоря Соневицького в УКУ як один із засобів національно-культурного просвітництва

Возіянова О.В. Жанр варіацій на межі XVIII – XIX століть: Л. Бетховен і К. М. Вебер

Смірнова І. В. Принципи ансамблевого письма в Нонеті ор. 31 та Октеті ор. 32 Л. Шпора

Калашник М. П. Музичний тезаурус: специфіка та форми існування


      

Музичне виконавство і педагогіка

Генкін А.О. Музично-історичні детермінанти піанізму

Степанова А.О. Українське саксофонне виконавське мистецтво: питання українсько-європейських зв’язків

Хмилюк Т.В. «Урочиста меса» Олега Польового: композиторський задум та його інтерпретація

Бадалов О.П. Життєтворчість військових диригентів у контексті формування музичного простору Чернігівщини

Горбаль Я.М. Камерно-інструментальна музика французьких композиторів першої половини ХХ століття

Золотарьова Н.С. Ремінісцентно-фантазійна концепція «спогадів» Ф. Ліста про оперу «Norma» В. Белліні

Ян То. Перша велика китайська фортепіанна соната та її історико-художнє значення

Купіна Д.Д., Сізих Є.Ю. Симфонія «Asyla» Т. Адеса в контексті розвитку сучасної британської музики

Чжан Сіцюй. Дикція як артикуляційний прийом виконавської майстерності співака у сичжоуській музичній драмі

Пер’ян В. С. Виконавська майстерність професійних хорових колективів Чернівецької області

Цзян Чжаоюй. Художній світ китайського національного мюзиклу «Тан Сяньцзу»

Петришина Т.В. Хоровий концерт доби класицизму: питання сольного вокального виконавства


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.