2021, Музичне мистецтво в освітологічному, № 6

Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі

№ 6 (2021) : Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі
https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/8

Зміст

Міфи та реальність сучасної мистецької освіти / Ольга Олексюк

Функціональна характеристика діяльнісної та практичної складових професійно-особистісного досвіду фахівця з музичного мистецтва / Наталія Попович

Аксіологічні засади дослідницького пошуку в мистецькій освіті / Вікторія Тушева

Спрямованість сучасної музичної педагогіки в освітніх закладах України / Катерина Завалко

Розвиток творчого самовираження майбутніх вчителів музичного мистецтва засобами інформаційних технологій / Олексій Павленко

Творча самореалізація майбутнього музиканта-інструменталіста засобами джазового мистецтва / Олександр Хижко

Професійно-особистісні якості вчителя музичного мистецтва як предмет наукового дослідження / Маргарита Малахова

Музична семіотика: міждисциплінарний аспект / Ірина Лященко

Контекстний підхід до фахової підготовки майбутнього педагога-музиканта / Людмила Вишневецька, Віктор Вишневецький

Філософсько-методологічне забезпечення підготовки вчителя музики на засадах інтерпретаційної культури / Лу Сін

Зміст навчання джазової імпровізації майбутнього артиста-вокаліста / Валерій Мирошниченко

Дистанційна робота з хором в умовах пандемії / Александра Земан

Педагогічні умови запобігання професійному вигоранню майбутніх викладачів мистецьких дисциплін / Лариса Бегун-Трачук, Наталія Попович

Формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва: результати педагогічного експерименту / Людмила Ракітянська

Розвиток ладового відчуття у співаків-початківців на заняттях музично-теоретичного циклу / Юлія Мережко, Ірина Ходоровська

Розвиток творчої активності майбутнього вчителя музичного мистецтва у класі фортепіано / Наталія Згурська

Реалізація інструментально-виконавського досвіду студентів у концертній діяльності / Ольга Економова, Людмила Гаркуша


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.