2021, Музичне мистецтво і культура, том 2, № 33

Том 2, № 33 (2021): Музичне мистецтво і культура

https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-2

Зміст

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО

МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ

Наративні концепти творчості сучасних українських композиторів під впливом міфів або соціокультурного середовища / Степурко В. І.

Стиль монументального історизму в українській іконографії Х–ХІІ ст. / Козінчук В. Р.

Жанрово-стильова специфіка камерно-вокальної творчості С. Василенка / Давиденко Л. Ю.

«Флорентійська камерата» як платформа формування нової вокальної школи / Шпиг Ю. В.

«Майдан-2014» Валентина Сильвестрова: загальні принципи поетики композиції / Яценко В. Р.

Стилістичні особливості жанру «кобзарське мистецтво» у сучасному соціумі / Крепак К. В.

Гоголівський концепт у сучасній російській опері (на прикладі опери Ю. Буцка «Нотатки божевільного») / Інь Цзяюань

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА

Стильові зміни в музиці останньої третини ХХ століття в контексті етичної концепції діалогу Еманюеля Левінаса / Кучма О. П.

Комунікативні архетипи музично-виконавського висловлювання в аспекті фідеїстичного спілкування / Опарик Л. М.

«Монтеккі і Капулетті» В. Белліні: жанровий канон італійської романтичної опери у відтворенні «вічного» сюжету / Джулай Г. А.

Явище музичної програмності у фортепіанній творчості Миколи Метнера / Яцула Г. В.

Погляд на мистецтво як на породжуючу модель дійсності / Штирбул В. Ю.

Риторичне inventio в дуетних сонатах Г. Ф. Телемана / Холодкова О.

Спектри фортепіанної творчості Арно Бабаджаняна: семантика камерності та концертності / Мкртичян Л. А.

Катартичні аспекти інтерпретативного синтезу як основи оперного образу / Чень Сяо

Символи і метафори квітів у китайській камерно-вокальній музиці ХХ ст. / Сун Хан

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА

Хоровий диригент Василь Яциняк (особистісний вимір) / Матійчин І. М., Кіндракевич Б. О.

Музична драма Р. Вагнера «Парсіфаль» у режисерському прочитанні Кирила Серебреннікова / Гончар О. Ю.

Творчо-педагогічні аспекти інтерпретаційної компетентності вокаліста / Стародубцева О. О.

Акордеонне виконавство як ігровий феномен у контексті герменевтичного підходу / Шпитальна І. М.

Особливості трактовки сонатної форми у фортепіанній творчості Л. Бетховена: до проблеми побудови виконавської концепції (на прикладі сонат op. 101, 106, 109, 111) / Кочнєв В. Г.

Історична спадкоємність та семантична взаємодія українських балалаєчних виконавських шкіл / Домашич Н. Г.

Розвиток дитячої вокальної творчості крізь призму професійної діяльності Оксани Лісовської / Борин О. В.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.