2021, “Музичний портрет” у творчості Франсіса Пуленка : монографія / Ірина Леонідівна Вежневець

Вежневець, Ірина Леонідівна (1962- )

“Музичний портрет” у творчості Франсіса Пуленка [Текст] : монографія / Ірина Леонідівна Вежневець ; Міністерство культури та інформаційної політики України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : НАКККіМ, 2021. — 183, [1] с. : ілюстрації. — Присвята: Монографію присвячено моєму другу та вчителю Белі Андріївні Руденко.

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Шифр: 78.071.2Пуленк     Авторський знак: В26

Дар: Вежневець І. Л.

Дарчий напис: В дар бібліотеці від автора


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.