2021, Одеська хорова школа

      Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невипадкові діалоги [Текст] : збірник методичних матеріалів, нарисів, статей / [упорядник та відповідальний редактор Бондар Є. М.]. — Одеса : Астропринт, 2021. — 440, [3] с. : фото, нотні приклади. — Присвята: До 85-річчя кафедри хорового диригування та 145-річчя з дня народження К. К. Пігрова.

Бондар, Євгенія Миколаївна

Шифр: 784.96     Авторський знак: О-41


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.