2021, Питання культурології, № 37

№ 37 (2021) : Питання культурології

№ 37 (2021) : Питання культурології
http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/14230

Зміст

Бедріна Надія Сергіївна. Трансформація компонентів дитячої субкультури на YouTube-каналах
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.235993

Великанич Софія Романівна. Музична іконографія в декорі львівської архітектури кінця XIX – початку XX ст.: методологічний аспект
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.235994

Гардабхадзе Ірина Анатоліївна. Фешн-дизайн в умовах цифрових трансформацій культури
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.235995

Данченко Марія Леонідівна. Франкомовна драматургія Італійської комедії (1660–1697) як культурологічний феномен раннього рококо
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.235996

Денькович Василь Степанович. Мистецько-духовний потенціал культури української діаспори
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.235997

Осадча Лариса Василівна. Майбутнє як темпорально-світоглядний наратив західної культури
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236000

Тормахова Анастасія Миколаївна. Культурна аналітика Льва Мановича: від теорії до практики
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236001

Турчак Леся Іванівна. Творча діяльність Нестора Городовенка в Україні та за кордоном
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236002

Хлистун Олена Сергіївна. Гламур і мода: культурологічна рефлексія
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236003

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ

Биркович Тетяна Іванівна, Варивончик Анастасія Віталіївна, Мазур Богдан Миколайович. Особливості навчання студентів професійної майстерності в мистецьких закладах вищої освіти
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236008

Білецька Оксана Олександрівна. Лінгвокультурний трансфер в системі міжкультурної комунікації
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236009

Бондар Ігор Савич, Швець Ірина Владиславівна, Подволоцька Олена Станіславівна. Ретроспективний аналіз пам’ятки садовопаркового мистецтва парку «Перемоги» в місті Кропивницький
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236012

Горбань Юрій Іванович, Рибка Лариса Анатоліївна, Рибка
Анна Тимофіївна. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: модернізація і стратегія
в умовах сьогодення

https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236015

Даниленко Ольга Вікторівна. Культурно-дозвіллєвий та рекреаційний потенціал сучасних готельно-ресторанних комплексів України
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236016

Касьян Владислав Володимирович. Проблемні контексти сучасної гуманітаристики: концептуальні основи змісту навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент»
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236017

Красовський Сергій Олександрович. Гастрономічний туризм як актуальний тренд сучасної культури
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236018

Нечаєнко Тетяна Василівна. Мовленнєва практика у постмодерному культурлінгвістичному просторі мас-медіа
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236019

Олійник Оксана Миколаївна. Культурно-рекреаційна складова сервісу міських готельно-ресторанних комплексів
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236020

Танська Людмила Вацлавівна. Культурологічні виміри функціонування медіакультури на пострадянському просторі
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236022

Трач Юлія Василівна. Gartner Hype Cycle як методика аналізу закономірностей розвитку інформаційнокомунікаційних технологій
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236024

Устименко Леся Миколаївна, Крупа Інна Петрівна. Національні культурні маршрути як чинник розвитку самобутніх туристичних дестинацій
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236025

Волинець Вікторія Олексіївна. Віртуальна, доповнена і змішана реальність: сутність понять та специфіка відповідних комп’ютерних систем
https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.237322

РЕЦЕНЗІЇ. ВІДГУКИ. ПОВІДОМЛЕННЯ

Гуменюк Тетяна Костянтинівна. Концептуально-цілісний розвиток музейної та пам’яткоохоронної справи: соціокультурний контекст
http://issues-culture-knukim.pp.ua/article/view/236026


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.