2021, Психологія особистості

Психологія особистості

Психологія особистості [Текст] : підручник / В. Москалець. — Київ : Ліра-К, 2021. — 362 с.

Шифр: 159.9     Авторський знак: М82


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.