2021, Українознавство, № 4 (81)

«Українознавство» (Ukrainian Studies) – науковий журнал, що публікує дослідження присвячені маловивченим проблемам історії та теорії українознавства, культури, освіти, науки України. Журнал видається у друкованій та онлайн версіях 4 рази на рік. Входить до Переліку наукових фахових видань України з історії та філософії (категорія «Б»).
Поточний номер:
№ 4 (81) (2021) : Українознавство
https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(81).2021


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.