2021, Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, № 2

№ 2 (51) (2021) : Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

http://chasopysnmau.com.ua/issue/view/14443

Зміст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Оркестровка як чинник класифікації «Бранденбурзьких концертів» Йоганна Себаст’яна Баха / Вадим Ракочі

Виконавські засади функціонування українського струнного квартету: історичний аспект / Наталія Фещак

Опера П.Чайковського «Євгеній Онєгін»: досвід сучасного прочитання тексту / Інеса Беренбейн

Вплив тембрових детермінант оркестрового твору на його переклад для двох баянів / Сергій Бєдний

Музичний спектакль для дітей як результат агрегації мистецтв / Алевтина Стьопіна

Синергійність впливу конструктів емоційного інтелекту піаніста на його індивідуальний виконавський стиль / Ма Лінь

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Соціологічний аспект дослідження музичної іконографії в оздобі архітектурних споруд Львова кінця ХІХ — початку ХХ століть / Софія Великанич

Жанр інструментального концерту у творчості Мирослава Скорика (на матеріалі Концерту №1 для віолончелі з оркестром) / Арсентій Заходякін


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.