2021, Ювілейна палітра 2020: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів

2021, Ювілейна палітра 2020: до пам'ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів

Ювілейна палітра 2020: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів [Текст] : збірник статей за матеріалами IV всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4-5 грудня 2020 року / редактор-упорядник О. Г. Стахевич ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв. — Суми : Цьома С. П., 2021. — 190 с.

Шифр: 78.071.1/2(477)     Авторський знак: Ю14

Дар: Зав’ялова О. К.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.