2021, Ethnomusicology Forum, volume 30, іssue 3

Ethnomusicology Forum – міжнародний науковий рецензований журнал, який тричі на рік видає Taylor & Francis від імені “British Forum for Ethnomusicology” (асоціації з відкритим міжнародним членством https://bfe.org.uk/). Мета журналу – “сприяти дослідженням, вивченню та виконанню музики усіх історичних періодів та культурних контекстів”. У 1992-2003 роках мав назву “British Journal of Ethnomusicology”. Індексується, зокрема, Scopus та WoS.

Поточний випуск (більшість статей у вільному доступі)
Volume 30, іssue 3 (2021) : Ethnomusicology Forum
https://www.tandfonline.com/toc/remf20/30/3?nav=tocList

Статті з найбільшою кількістю переглядів онлайн:
https://www.tandfonline.com/action/showMostReadArticles


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.