2022, Актуальні питання гуманітарних наук, випуск 57, том 1

Випуск 57, том 1 (2022) : Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
http://www.aphn-journal.in.ua/57-1-2022

Зі змісту:

Сучасна регіоналістика: вектори розвитку в музикологічному дискурсі / А Гудаму

Викладачі, студенти і випускники факультету музичного мистецтва ХДАК часів російської агресії: мистецький спротив / Тетяна Большакова

Сонати для фортепіано Карла Вебера: специфіка циклу / Гао Цінвень

Аранжування як фактор стильової динаміки естрадно-вокальної композиції постмодерної доби / Степан Гіга

Дипломатична контркультура / Оксана Захарова

Хорова творчість Ігоря Гайденка та Юрія Алжнєва в аспекті жанрової систематизації / Тетяна Клюка


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.