2022, Антологія бандурної творчості. Частина 1 / Костянтин Мясков

Мясков, Костянтин Олександрович (1921-2000).
      Антологія бандурної творчості [Ноти]. І частина / Костянтин Мясков ; упорядник Буга О. П. — Київ : [Б. в.], 2022. — 135 с. — До 100-річчя від дня народження.

Буга, Ольга Павлівна

Шифр: 956.9(4Укр)я44     Авторський знак: М99

Лютні з рівною декою (Балалайка. Бандура. Банджо. Самісен. Укелеле (укулеле)) — Зібрання творів та збірка творів одного автора — Україна

Дар: Буга О. П.

Дарчий напис: В дарунок бібліотеці НМФУ ім. П. І. Чайковського Буга О. П. 24.10.2022 р.

Зміст

На галявині [Ноти] / К. Мясков

Танок [Ноти] / К. Мясков

Чотири пісні [Ноти] / К. Мясков

Наспів [Ноти] / К. Мясков

Рідний наспів [Ноти] / К. Мясков

Роздум [Ноти] / К. Мясков

Весела прогулянка [Ноти] / К. Мясков

Скерцо [Ноти] / К. Мясков

Скерцино [Ноти] / К. Мясков

Скерцо [Ноти] / К. Мясков

Протяжна [Ноти] / К. Мясков

Танцювальна [Ноти] / К. Мясков

Наспів [Ноти] / К. Мясков

Елегія [Ноти] / К. Мясков

Концертна п’єса [Ноти] / К. Мясков

Рондо [Ноти] / К. Мясков


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.