2022, Діячі української музичної культури у світі (ХIХ-ХХI століття) : біобібліографічний довідник

Діячі української музичної культури у світі (ХIХ-ХХI століття) : біобібліографічний довідник / [головний редактор Г. Скрипник] ; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. — Київ : Видавництво ІМФЕ, 2022. — 180 с.
https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/dovidkovi/2022/diyachi.pdf

Довідник містить відомості про життя і творчість знаних українських музикантів, а також оперних режисерів, балетмейстерів, музикознавців і етномузикологів, які репрезентують українську музичну культуру в країнах Західної Європи, Північної і Південної Америки, а також в Австралії. Йдеться як про представників західної діаспори – вихідців з України або їхніх нащадків, які постійно мешкали поза рідними теренами, але не втратили зв’язку з історичною батьківщиною, так і про українських музичних діячів, які певний час жили і працювали в країнах Заходу.

Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, засоби ЗМІ та широке коло шанувальників української музичної культури.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.