2022, Енциклопедія Сучасної України. Т. 24 : О

Енциклопедія Сучасної України / [Національна академія наук України, Наукове товариство ім. Т. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України]. — Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001-.
Т. 24 :  О / [редакційна колегія: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Романів О. М. та ін.], 2022. — 943 с. : іл., портр. — Назва на обкладинці: ЕСУ.
ISBN 978-966-621-697-0

Шифр: 030(477)     Авторський знак: Е64


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.