2022, Культура і сучасність, № 2

Культура і сучасність

№ 2 (2022) : Культура і сучасність
http://journals.uran.ua/kis/issue/view/16196

Зміст:

Культурологія

Цифрова культура в інформаційному суспільстві: антропологічний аспект / Поліна Герчанівська

Режисерські моделі авторського кіно в контексті міжкультурного діалогу. Частина 3. Творчість режисерів-авторів за сприяння міжнародних програм, фондів, конвенцій / Галина Погребняк

Праця Мартіна Гайдеггера «Джерело художнього творіння» як методологія розуміння творчості / Валерій Сіверс , Оксана Бугайова

Різноманітність новітніх форм сміхової культури в медійному просторі України / Мирослава Мельник

Культурна дипломатія: трансформація дефініції поняття в контексті еволюції світової спільноти (1930-ті – початок 2020-х рр.) / Мирослава Поплавська

Маркетингові і PR-комунікації в контексті просування театральної установи / Д. П.Василенко, П. В. Скриль, В. Д. Тітова

Особливості впливу сучасних засобів масової інформації на формування та розвиток масової мовленнєвої культури / Ліна Соломенко

Міфологізація української драматургії в радянську добу (1920-ті рр.) як спосіб інституалізації театру / Єгор Водяхін

Роль особистості ректора О. С. Тимошенка в розвитку вищої музичної освіти в НМАУ імені П. І. Чайковського: культурологічні виміри / Ірина Даць

Витоки феномену ілюзіонізму в синкретичних формах культури / Марк Жаворонков

Хореографічна культура України в наукових дослідженнях 2017–2021 років: аналіз основних напрямів / Діана Карпенко

Національні архетипи в сучасному змісті моделі японської культурної політики / Софія Руських

Культурологічний підхід у дослідженні взаємодії популярної та народної музичної культури у творчості українських вокально-інструментальних ансамблів 1960–1980 років / Тамара Ясюк

Дизайн

Становлення і розвиток дизайну дитячих періодичних видань в Україні / Олена Храмова-Баранова

Модний диспозитив у культурі ХХ–ХХІ століть як альтерглобалізаційна стратегія / Юрій Легенький , Єлизавета Ареф’єва

Новітні технології в дизайні сучасних аеропортів / Інна Бірілло , Янні Янновскі

Нові підходи до змісту дисципліни «Візуальні комунікації» в підготовці графічних дизайнерів / Ростислав Бобренко

Регіональний фокус формування українського книжкового дизайну / Вікторія Олійник

Застосування комп’ютерних технологій у вирішенні візуальних об’єктів у рекламі / Святослав Подлевський , Євген Гула , Алла Осадча

Вітчизняна гуманістична традиція та українська лексика – першоджерела для наукової термінології з фахових напрямів творення середовища / Сергій Царенко

Особливості застосування біофілії в інтер’єрному середовищі громадських будівель / Тетянa Мaлiк , Руслaнa Осмoлoвa

Сценографія Енріко Прамполіні в контексті теоретико-практичного дискурсу італійського футуризму / Оксана Попова

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Іконопис як образотворча складова обрядово-ритуального entertainment у контексті соціокультурного життя Київської Русі / Олена Чумаченко

Соціокультурні аспекти репрезентації культурної спадщини М. П. Глущенка / Олена Капшукова

Мова українських апокрифів як культурний код / Соломія Павловська


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.