2022, Культурологічний альманах, № 4

№ 4 (2022): Культурологічний альманах
https://almanac.npu.kiev.ua/index.php/almanac/issue/view/4

Культурологічний альманах – наукове рецензоване видання, в якому публікуються статті присвячені актуальним питанням філософії, релігієзнавства, історії, культурології та археології. Засновники видання: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Видавничий дім «Гельветика». Рік заснування: 2022. Періодичність: 4 рази на рік. Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, румунська, німецька, французька. Входить до переліку фахових наукових видань України за спеціальністю 034 – «Культурологія» (категорія “Б”).


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.