2022, Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, № 7

Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі

№ 7 (2022): Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі
https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/9

Зміст:

Vocation and career choice in higher art education / Ольга Олексюк

Мистецька освіта у життєтворчості Олександра Кошиця / Ганна Карась

Загальна музична освіта дітей і молоді в Італії: стан, реалії, перспективи / Володимир Черкасов

Музей музичних інструментів як засіб оптимізації фахової підготовки майбутнього бакалавра музичного мистецтва / Наталія Свириденко

Професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі культури і мистецтв на засадах аксіологічного підходу / Наталія Шетеля

Виконавська надійність музиканта-інструменталіста у контексті формування сценічно-виконавської культури / Ганна Соколова

Наукові підходи до формування комунікативного досвіду майбутнього артиста інструментального ансамблю / Ірина Римар

Слуховий самоконтроль у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з інструментального ансамблю / Ганна Ісаєнко

Розвиток піаністичних навичок дітей дошкільного віку в донотний період навчання / Катерина Завалко, Катерина Балюра

Принципи та форми розвитку навичок соціальної адаптації учнів дитячих музичних шкіл засобами музично-театральної діяльності / Лариса Бондаренко, Олександра Майсак

Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів музичного мистецтва на основі інноваційних технологій / Лариса Теряєва

Синквейн у формуванні методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва на засадах герменевтичного підходу / Анастасія Коваль

Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі методичної підготовки / Марія Даценко

Модель формування навичок імпровізації майбутнього артиста-вокаліста на заняттях сольного співу / Валерій Мирошниченко


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.