2022, Проблеми етномузикології, том 17

Проблеми етномузикології

Том 17 (2022): Проблеми етномузикології
http://ethnomusicology.com.ua/issue/view/16224

DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2022.17

Зміст:

Розділ І. Історія етномузикознавства. Портрети видатних виконавців та вчених. Етнокультурні процеси

Етномузикологія України на зламі ХХ-ХХІ століть (1991–2022): наука, видання, конференції / Ірина Довгалюк, Ліна Добрянська

Сфери діяльності Володимира Гошовського (присвячується столітньому ювілею вченого) / Віра Мадяр-Новак

Микола Грінченко як музикознавець-фольклорист (на прикладі його праці «Історія української музики») / Лариса Гнатюк

Мандрівні музиканти Західного Полісся: Микола Муравець / Вікторія Ярмола

Ромський музичний активізм в Україні під час російської окупації 2022 / Адріяна Гельбіг

Розділ ІІ. Цифрові технології в етномузичних дослідженнях (ресурси, репозиторій)

Архівна організація електронних польових фольклорних матеріалів / Андрій Вовчак

Цифровий репозиторій українського музичного фольклору: передумови створення, шляхи реалізації концепту, загальні особливості структури / Олександр Кропивний

Динамічний каталог традиційної музики: інтернет-ресурси з українського фольклору та етнографії (доступ на 2022 рік) / Ірина Данилейко

Розділ ІІІ. Обрядова мелотворчість: типологія, ареалогія

Шестидольні ритми як поліетнічна мелогеографічна система (алгоритм дроблення у веснянках та приспівках українців та білорусів / Ірина Клименко

Веснянки Звенигородщини: етнографія, типологія, географія / Галина Пшенічкіна

Розділ ІV. Літопис. Матеріали конференції. Спогади

Літопис фольклористичних подій 2022 / Ірина Клименко, Катерина Ільїна

Шоста міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях», 3–4 листопада 2022 року. Секція етномузикології. Програма, Тези

Пам’яті Михайла Хая (1946 – 2022)


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.