2022, Психологія політичної пропаганди

Андрущенко, Тетяна Вікторівна.
      Психологія політичної пропаганди [Текст] : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / [Андрущенко Т. В., Зеленін В. В.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — Друге видання, виправлене та доповнене. — Київ : Гнозіс, 2022. — 100 с.

Шифр: 159.9     Авторський знак: А66


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.