2022, Українське академічне вокально-хорове мистецтво

Електронна версія видання:
Українське академічне вокально-хорове мистецтво: методико-педагогічний, історико-музикознавчий дискурси : колективна монографія / [загальна редакція Н. М. Кречко]; Київський національний університет культури і мистецтв. — Київ, 2022. — 435 с.
https://doi.org/10.31866/978-966-602-363-9

Зміст:

Передмова / Наталія Кречко, Ігор Тилик

Музично-інформаційні технології в хоровому мистецтві — Україна і світовий контекст / Андрій Бондаренко

Загальна та музична інклюзивна освіта: теорія і практика (досвід різних країн) / Жанна Закрасняна

Вокально-хорове навчання дітей як предмет в музично-педагогічній теорії і практиці / Лариса Остапенко

Національні освітні традиції: кристалізація хорової школи Г. Верьовки та Е. Скрипчинської-Верьовки крізь призму спадкоємності / Олександр Кравчук

Освітня компонента «Хоровий клас», як базова дисципліна виховання кваліфікованих фахівців — хорових диригентів та артистів хору, в умовах колективного хорового виконавства / Наталія Кречко

Специфіка викладання освітньої компоненти «Методика викладання фахових дисциплін» в умовах музичної освіти / Надія Нарожна

Освітня компонента «Основи орфоепії іншомовних текстів в традиційних вокально-хорових жанрах» як важлива складова розширення професійних компетенцій фахівців — співаків, хорових диригентів та артистів хору / Назар Якобенчук

Розвиток навиків гри на фортепіано майбутніх диригентів та артистів хору в контексті набуття фахових компетенцій / Анна Поліщук

Робота над дикцією, як елемент методики формування професійної вокальної майстерності співака / Ярослав Комарніцький

Франсіс Пуленк «Quatre motets pour le temps de Noёl» для хору a cарреllа: питання виконавства та інтерпретації / Олексій Бояр

Церковна музика Миколи Лисенка: типологія, виконавство / Мстислав Юрченко

Алгоритм застосування сакрально-текстових джерел в творчості українських композиторів різних епох: на прикладі сакральної спадщини А.Веделя та М. Скорика / Ігор Тилик

Компаративно-текстологічний аналіз літургій Артемія Веделя С-dur та Es-dur крізь призму вимог сучасної виконавської практики  / Владислав Лисенко


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.