2023, Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, № 4

№ 4 (2023) : Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
https://journals.uran.ua/visnyknakkkim/issue/view/17418

Зміст

Культурологія

Травма & істерія в європейській культурі  fin de siècle (частина 2) / Ольга Копієвська

Утиски українського кінематографу в роки сталінізму / Ольга Демідко

Кінесична складова етикетних формул у комунікативній системі сучасного суспільства / Ірина Конюкова, Євгенія Сидоровська

Модель тілесності «буденне тіло» в теоретико-практичній спадщині Мерса Каннінгема / Ольга Бабич

Александер Брюкнер та студіювання проблематики германо-слов’янських культурних контактів / Євген Горб

Мистецтво ілюзіонізму в контексті сучасних тенденцій розвитку креативних індустрій України / Марк Жаворонков

Архетипи в українській хореографічній культурі та народно-сценічних танцях / Діана Карпенко

 Театральна інтерактивність як модель комунікації в сучасній культурі / Олексій Красненко

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Стилістика кубізму у творчості українського художника-баталіста Леоніда Перфецького / Жанна Денисюк

Історична тематика в живописі Оксани Полтавець-Гуйди: жанрово-стилістичні особливості / Сергій Литвин, Віктор Карпов, Володимир Пекарчук, Тетяна Філіна

Українське мистецтво витинанки: історичний ракурс і сучасність / Тетяна Рева, Анна Святненко

Академізм у монументальному живописі Києво-Печерської Лаври в кінці ХІХ – на початку ХХІ століття / Марина Бардік

Формування художньо-естетичних компетентностей у студентів-художників у процесі навчання в ЗВО / Олег Ясенєв

Гендерні особливості європейської іконографії початку ХІХ століття: до проблеми аналізу зображень Марії Шимановської / Марія Янишин-Прийменко

Музичне мистецтво

Музично-театральна творчість в логосі історії музики / Олена Афоніна

Про висвітлення фортепіанного мистецтва у галицькій публіцистиці 1930-х років (мета, проблематика, концептуальні авторські пріоритети) / Оксана Гнатишин

Явища літературно-музичної жанрової міграції в українській фортепіанній творчості (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) / Оксана Фрайт

Соната для скрипки і фортепіано With the questions Віктора Теличка як взірець метафізичної біографії митця / Леся Микуланинець

Українська попмузика 1990-х років: стильові виміри / Яна Подунай

Музично-хореографічні експерименти в спільних проєктах Джона Кейджа та Мерса Каннінгема як досвід переосмислення традиції модерн / Георгій Сирбу

Музичне оформлення фільму у структурі фахових компетентностей кінокомпозитора / Олександр Сошальський

Вокальна імпровізація в рок-музиці / Юань Сунь

Сценічне мистецтво

Режисерські пошуки відтворення подій війни засобами театрального мистецтва і кінематографу / Галина Погребняк

Феномен режисури Ромео Кастеллуччі: естетика метатеатральної форми руйнування / Ірина Іващенко, Вікторія Стрельчук


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.