2023, Вітчизняна гуманітаристика в контексті повоєнного відновлення України та актуальних питань реформування НАН України

      Вітчизняна гуманітаристика в контексті повоєнного відновлення України та актуальних питань реформування НАН України [Текст] : [у двох частинах] / Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; [редакційна колегія: Ганна Скрипник, Наталія Стішова, Олександр Головко]. — Київ : Видавництво ІМФЕ, 2023— . Частина перша. — Київ : Видавництво ІМФЕ, 2023. — 74, [1] с.

Скрипник, Ганна Аркадіївна (1949- )
Стішова, Наталія
Головко, Олександр

Шифр: 130.2(477)     Авторський знак: В54

Дар ІМФЕ


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.