2023, Культура і мистецтво у сучасному світі, № 24

№ 24 (2023) : Культура і мистецтво у сучасному світі
http://culture-art-knukim.pp.ua/issue/view/17073

Зі змісту

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

Традиційна non-human ідентичність в історико-культурній динаміці (на прикладі ельфійської ідентичності) / Людмила Гоц

Музеї книги Королівства Бельгія як простір соціокультурної комунікації / Олена Григоревська

Англо-американські фан-студії та їх вплив на розвиток популярної культури у ХХІ столітті / Інна Гурова

Кіберпанк як метакультурний рух: філософсько-культурологічний аналіз / Валерій Кушнарьов

Стародавні єгипетські ієрогліфи — сучасне прочитання для свіжих ідей у мистецтві / Весна Монд-Козловська

Українські організації та асоціації, які формують образ української меншини в Польщі (на прикладі 1991–2019 років) / Жанна Осіковіч

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Концепт музичного націоналізму в композиторській творчості: теоретичний аспект / Габріела Асталош

Запозичення у творах візуального мистецтва: аспекти формування ставлення в освітньому середовищі / Світлана Борисова

Боротьба мистецтва за життя: тріумфальний кінець авангарду / Ірина Данілова

Просування, розвиток і збереження: диференційовані іспити Performance Award для заохочення виконання традиційної валлійської музики на 16-струнній малій арфі / Джун Елізабет Філеті

«Гендерний портрет» композитора Миколи Лисенка / Оксана Фрайт

«Камінний господар» Лесі Українки: імагологія образу Дон Жуана в контексті української гендерної проблематики початку ХХ століття / Марина Гринишина

Композиційно-драматургічна логіка та засоби музичної виразності у виконавському втіленні Варіацій G Major для фортепіано Маріана Стирчі / Інна Хатіпова

Класифікація жанрів і сучасний стан туркменського музичного фольклору / Джаміля Курбанова

Традиційний зимовий репертуар Рівненського Полісся в записах Віктора Ковальчука: жанрово-типологічна характеристика / Лариса Лукашенко

Музичний всесвіт Віктора Камінського / Тетяна Молчанова

Історичні типи фольклорного мислення в слобожанській пісенній ліриці / Віра Осадча

Соціокультурні функції хорового мистецтва на Підкарпатській Русі у 20–30-х рр. ХХ ст. / Тетяна Росул


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.