2023, Культурологічний альманах, № 3

№ 3 (2023): Культурологічний альманах
https://almanac.npu.kiev.ua/index.php/almanac/issue/view/7

Зміст

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Історія формування релігійних переконань засновника товариства Вартової башти Чарльза Тейза Рассела / Роман Володимирович Орловський, Валентина Василівна Куриляк

Осердя просвітницького проєкту: скептичний розум як критерій істини / Андрій Олександрович Шиманович

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Архів міністерства закордонних справ Республіки Польша – аспект доступності архівних матеріалів / Рафал Бориховський

Сучасні наукові дослідження та реставрація ікон Волинського Прибужжя / Юрій Іванович Велінець, Артем Олександрович Погрібний

Освітній рівень парафіяльного духовенства Київської митрополії XVIII ст.: історіографічний аналіз / Віталій Анатолійович Дмитренко

Роль Народного комісаріату внутрішніх справ України в управлінні пенітенціарною системою (1922–1930 рр.) / Максим Миколайович Песоцький

Історія повсякдення в історіографії українського визвольного руху 1940–1950-х рр. / Вадим Юрійович Прокопов, Олена Володимирівна Солоділова

Нові джерела з історії українсько/радянсько-чехословацьких відносин: делегація з Чехословаччини в Україні у лютому 1949 р. / Вікторія Сергіївна Фролова

Михайло Драгоманов – видатний просвітитель українського та болгарського народів / Леонід Васильович Чупрій

ФІЛОСОФІЯ

Модифікації технічної творчості в культурі постіндустріального суспільства / Олександр Вікторович Бакуменко

Свобода вибору і виховання: роль сім’ї та освіти у формуванні індивідуальних цінностей і рішень / Олександр Дмитрович Бородай

Філософсько-антропологічне підґрунтя біографічної міфотворчості: літературна вигадка як практика саморепрезентації / Олексій Михайлович Васильєв

Біблійне підгрунтя католицької антропології та його відображення у вченні про суспільство / Андрій Андрійович Верстин

«Візуалізація» соціальних функцій релігії через оптику війни / Ірина Володимирівна Горохолінська

Роль міфу в культурі консьюмеризму / Руслан Миколайович Гречкосій

Особливості викладання історії та релігійне виховання в глухівському учительському інституті (1874–1917 рр.) / Андрій Петрович Гриценко, Анжеліка Анатоліївна Колієнко

Екзистенційно-онтологічний вимір сумління в контексті гайдеггерівської парадигми буття / Римма Іванівна Данканіч

Вплив історичних передумов та соціального контексту на феномен відповідального громадянства / Ілля Анатолійович Заводовський

Обґрунтування ідентичності: теоретичні та ціннісні виміри / Ірина Сергіївна Зайцева

По той бік людськості: метакультурна установка трансгуманізму / Тетяна Валеріївна Кісельова

Соціокультурна перспектива як метод дослідження соціальної когезії в етнічно диверсифікованому суспільстві / Максим Валентинович Колесніченко

Рослини в міфології і медицині / Ігор Георгійович Кудря

Феноменологія естетичних переживань (особистості) і американська філософія мистецтва: порівняльний аналіз / Андрій Олександрович Кулик

Ідея пансофійності як філософсько-освітній проект Яна Амоса Коменського / Наталія Петрівна Лазуріна, Ірина Миколаївна Островська-Бугайчук

Феноменологічне розуміння моторошного досвіду: біоетичний контекст / Мирослава Олександрівна Петращук

Феномен спорту: від культури популярної до культури масової / Ростислав Миколайович Поліщук

Культурно-антропологічні смисли доброчесності / Оксана Вікторівна Пономаренко

Формування гуманітарної свідомості як запорука національної та міжнародної безпеки: соціально-філософський підхід / Мирослав Володимирович Проценко

Філософські засади барочного світосприйняття / Ганна Вікторівна Рабокоровка

Актуалізація есхатології: ідеї «спасителя» та «антихриста» в умовах сучасної війни / Тамара Вікторівна Розова, Едуард Іванович Мартинюк, Олена Едуардівна Никитченко

Гармонізація демократичних цінностей і медіаграмотності в українській освіті: виклики внутрішньої міграції після 24 лютого 2022 року / Сергій Олександрович Терепищий

Філософсько-методологічні підходи до дослідження інформації в контексті змін суспільних парадигм (індустріальне/постіндустріальне суспільство) / Галина Вікторівна Тимофєєва

До проблеми визначення м’яких і жорстких політичних кордонів в історичному та філософському контекстах / Ігор Вікторович Чепєгін

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Жахливість дивацтва. «Монстр» як політична метафора в науково-фантастичних фільмах / Олександра Бжостек-Пшибишевська

Мережева публіцистика: соціокультурні аспекти функціонування поняття / Ірина Василівна Григоренко, Інна Петрівна Галак

Принцип історизму в кінематографі: світовий та український контекст / Даниіл Валерійович Єпик

Повсякденність у предметному полі людиноорієнтованого підходу / Марина Вікторівна Козловська, Кристіна Василівна Чорна

Аксіологічний вимір інтерпретацій культурних універсалій балету в художній культурі / Олена Геннадіївна Кравчук

Транснаціональні медіа та глобалізація: взаємозв’язок культур та інформаційних технологій / Сергій Володимирович Кузнецов, Микола Григорович Левченко, Анатолій Федорович Форостян

Медіа та глобалізація культури на прикладі ямайської музики / Йоанна Кукер

Українська анімація ВУФКУ 1922–1930-х рр.: трансформація смислових наративів / Вячеслав Олександрович Мельник, Лариса Василівна Осадча

Основні проблеми регулювання та управління соціально-культурної діяльності в Україні / Євген Валерійович Поляруш

Культура пам’яті у мистецьких рефлексіях війни (на прикладі проєкту «війна в україні: візуальні виміри пам’яті») / Оксана Анатоліївна Пушонкова, Сергій Дмитрович П’янзін

Культурологічно-біографічний наратив життєтворчості Нестора Нижанківського в часописі «Свобода» / Леся Богданівна Романюк, Уляна Богданівна Молчко

Роль технологій та соціальних мереж у поширенні Халлю / Софія Руських

Сучасна екранна культура та її емоційний вплив на глядача /  Ігор Віталійович Сливка

«Гра в мистецтво» Бориса Михайлова (1981–1988): історико-культурний аналіз художнього контексту / Наталя Борисівна Чех

Ремейк казкових сюжетів як сучасний спосіб переосмислення морально-етичних цінностей та суспільних норм / Наталія Валеріївна Шевченко


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.