2023, Максиму Березовському присвячується

Електронна версія видання:
Максиму Березовському присвячується : колективна монографія / редактор-упорядник О. А. Шуміліна. — Львів: Бона, 2023. — 228 с.
https://lnma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/Berez_edit.pdf

Зміст:

Від упорядника

Розділ 1. Культурологічний та історично-біографічний погляд на постать Максима Березовського

Лідія Корній
Творчість Максима Березовського і традиції української музичної культури ХѴІІІ століття

Ольга Шуміліна
Постать Максима Березовського: відоме і невідоме

Розділ 2. Професійне становлення і навчання Максима Березовського

Тетяна Петришина
Максим Березовський виконавець сольних вокальних партій у хорових концертах доби класицизму (до питання спадковості традицій А. Рачинського)

Тетяна Петришина, Ольга Шуміліна
Максим Березовський і Вінченцо Манфредіні: творчі контакти

Олексій Макаренко
Музично-стильові паралелі у духовних концертах Бальдассаре Галуппі і Максима Березовського (на прикладі творів на псалмові тексти)

Юлія Каплієнко-Ілюк
Дж. Б. Мартіні – педагог, композитор, науковець

Розділ 3. Духовно-музична спадщина Максима Березовського

Ольга Шуміліна
Хорові концерти Максима Березовського в партесній нотації

Тетяна Гусарчук
Духовна музика Максима Березовського та Артемія Веделя: деякі аспекти спорідненості

Мстислав Юрченко
Композиційно-виконавські особливості хорових концертів Максима Березовського

Віктор Слупський
Хорові концерти Максима Березовського в інструментальних перекладах (на прикладі брас-квінтету)

Розділ 4. Світська музика Максима Березовського

Марина Варакута
Опера «Демофонт» Максима Березовського на сучасній українській театральній сцені: ідеї та рішення

Любов Кияновська
Музично-риторичні фігури в аріях з опери М. Березовського «Демофонт» (у світлі еволюції західноєвропейського опер- ного стилю другої половини XVIII століття)

Андрій Кутасевич
Скрипкова соната Максима Березовського: новий погляд на нотний текст

Лариса Івченко
Про італійський рукопис Симфонії До мажор Максима Березовського

Ольга Шуміліна
Чи писав Максим Березовський симфонії синьйора Beresciollo?


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.