2023, Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, № 8

Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі

№ 8 (2023): Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі
https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/10

DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.8

Зміст

Системоутворюючі концепції духовного досвіду особистості у вищій мистецькій освіті / Ольга Миколаївна Олексюк
DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.81

Аксіологічність мистецько-освітнього простору: детермінанти і дискурси / Наталія Олександрівна Костюк
DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.82

Феномен художньо-виконавської емотивності майбутніх викладачів фортепіано / Чжен Ланьюе, Олена Новська
DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.83

Цифрова компетентність майбутнього концертмейстера-піаніста в умовах дистанційного навчання: сутнісний аналіз поняття / Богдан Маліновський
DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.84

Музично-естетичне виховання дітей і молоді в кроскультурному просторі республіки Мальта / Володимир Черкасов
DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.85

Музично-ігрова діяльність у процесі навчання гри на фортепіано / Ірина Таран
DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.86

Особливості вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / Олена Лєснік, Олена Мамикіна
DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.87

Етапи та педагогічні умови формування умінь виконавського фразування майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на духових інструментах / Лі Жань
DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.88

Робота над оркестровим твором як засіб диригентської підготовки студента-інструменталіста / Володимир Ткачук
DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.89

Професійно-творчі та індивідуально-особистісні якості педагога в процесі організації навчально-виховного процесу / Тетяна Маскович, Христина Казимирів
DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.811

Фортепіанні твори для дітей у творчості С. Борткевича / Леся Музика
DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X.2023.810


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.