2023, Музичне мистецтво і культура, Том 2, № 36

Том 2, № 36 (2023) : Музичне мистецтво і культура

https://music-art-and-culture.com/index.php/music-art-and-culture-journal/issue/view/29
DOI: https://doi.org/10.31723/2524-0447-2023-36-2

Зміст

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ

Жіноче обличчя сучасної одеської композиторської школи: гендерні аспекти / Ольга Володимирівна Вороновська

Диригентські основи Одеської хорової школи: науково-творча спадщина та сучасні аспекти теорії хорового диригування / Ірина Олександрівна Шатова

Актуальні теоретичні аспекти вивчення еволюції європейського оперного мистецтва: історія та сучасність / Анатолій Валентинович Носуля

Саксофон у музичній культурі Китаю / Ван Хаоюань

Роль мотиву ночі у формуванні образу ліричного героя у вокальному циклі «My sister – night» Юлії Гомельської / Чжан Цзеюй

Кларнет в камерно-ансамблевому жанрі ХХ століття / Дуань Цзінхань

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА

Принципи і техніки композиції західноєвропейського Середньовіччя (ХІ–ХV ст.) як предмет вивчення історії контрапункту / Оксана Олександрівна Александрова, Наталія Миколаївна Беліченко

Феноменологічні особливості музичного звуку в контексті органологічного підходу / Ольга Валеріївна Чеботаренко

«Літанії до Кита» Джона Кейджа як сучасна інтерпретація духовного жанру / Тетяна Володимирівна Матущак

Інструментальні чинники камерно-вокальної творчості та оркестралізація пісенного жанру / Чень Хунюй

Оперно-симфонічна творчість як синергійний феномен / Вей Лісянь

Категорія піаністичності у сучасній теорії фортепіанної творчості: історико-естетичний ракурс / Лян Чженьюй

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА

Інтерпретаційні вектори «Vexations» Е. Саті (на прикладі сучасних виконань твору) / Кіра Ісааківна Майденберг-Тодорова

До питання музичного хронотопу в диригентському виконавстві / Світлана Анатоліївна Мурза

Особливості соціокультурних комунікативних процесів у сучасному скрипковому виконавстві / Катерина Олегівна Кікнавелідзе

Хорова школа та індивідуальний виконавський стиль диригента: питання взаємодії / Олександр Петрович Віла-Боцман

Роль жанрової форми у сучасному фортепіанному виконавському мистецтві / Юлія Вікторівна Іванова

Концерт для кларнета в творчості китайських композиторів / Чжан Цзяхао

Мовленнєві фактори як інструмент опанування китайцями європейської академічної вокальної манери / Юй Сінья

Митці на околицях Неаполя та на «Мертвому озері» в Італії: досвід мандрівників XIX століття / Сергій Віталійович Тишко