2023, Музичне мистецтво і культура, № 37

№ 37 (2023): Музичне мистецтво і культура
https://music-art-and-culture.com/index.php/music-art-and-culture-journal/issue/view/30
DOI: https://doi.org/10.31723/2524-0447-2023-37

Зміст

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ

Одеська музикологічна школа як інтегративний феномен: європейські витоки та сучасні національні тенденції / Олександра Іванівна Самойленко

Вітольд Малішевський – перший ректор Одеської консерваторії, найстарішого музичного вузу України / Олена Миколаївна Маркова, Світлана Володимирівна Мірошниченко

Кафедра теоретичної та прикладної культурології у втіленні принципів музично-культурологічного знання / Дарія Володимирівна Андросова, Марина Володимирівна Русяєва

Культово-містеріальні настанови у вибудовуванні та викладанні провідних курсів кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової / Ольга Вікторівна Муравська, Тетяна Федорівна Моторна

Фольклор: проблема порівняльних досліджень в освітньому просторі онма імені А. В. Нежданової / Алла Вікторівна Соколова, Лілія Василівна Нєйчева

Стильові параметри та музично-мовні особливості жанрової форми камерної опери у творчості К. Цепколенко / Анатолій Валентинович Носуля

Валерiй Регрут: феноменологiя творчоi дiяльностi сучасного музиканта / рина Петрівна Єфремова

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА

«Українська поема» Є. Станковича: особливості авторського трактування жанру / Ольга Володимирівна Петрова

Діалог культур як передумова універсалізації художнього мислення на прикладі творчості Кайї Сааріахо. Опера «Любов здалеку» / Олена Євгенівна Морозова

Колискова як музичний жанр, що апелює до міфологічної свідомості / Георгій Георгійович Кожухар

Просторові практики у контексті творчого життя композиторів ХІХ століття / Катерина Петрівна Міненко

Герменевтичні пролегомени до вивчення умовного слова як компонента музичного тексту: актуальні категоріальні позиції / Мяо Ван

Фортепіанні рапсодії Ф. Ліста в уособленні угорської національної культури / Сай Чулей

Оперний мелос як предмет емоціонологічного вивчення: оперознавство у діалозі з теорією емоцій / Дай Тяньсян

Камерно-вокальне виконавство у поняттєвому колі сучасної музичної праксеології / Лю Сяофан

Еволюційні процеси у китайському оперному мистецтві: традиції та сучасність / Хуан Шаобо

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА

Аплікатура як засіб формування виконавської майстерності кларнетиста / Зіновій Павлович Буркацький

До питання трактування поняття «штрих» у музичному виконавстві: міждисциплінарний підхід / Олексій Миколайович Рало

Вплив свінгу на українську естрадну пісенність / Тамара Миколаївна Теслер

«Contra spem spero» Лесі Українки в композиторському прочитанні Михайла Довганича та Миколи Ластовецького / Тетяна Юріївна Прокопович

Транскрипція в контексті камерно-інструментального виконавства / Василь Анатолійович Кравчук

Новий звуковий простір музики К. Дебюсі: фортепіанно-виконавський аспект / Чжан Сіньвень