2023, Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям “Мистецтвознавство”), № 44

№ 44 (2023) : Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям “Мистецтвознавство”)
https://zbirnyky.rshu.edu.ua/index.php/ucpm/issue/view/21

Зміст

ТЕОРЕТИКО-МИСТЕЦЬКІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Тенденції розвитку наукового пошуку в час війни / Володимир Виткалов; Сергій Виткалов

Українська кобза : вихідний інструментальний прототип та шляхи міграцій / Ірина Зінків

Різновиди пізньопалеолітичних духових інструментів у первісній музично-інструментальній культурі України / Ольга Олійник

Гітарна музика Гвідо Санторсоли: жанрово-стильові риси творчості / Тетяна Філатова

Образ легендарної Мулан у полотні Лю Ханлі «Мулан Сі» для соло Янциня та ансамблю народних інструментів / Жень Цзяці

Ідея ягеллонства львівської школи музикології / Оксана Гиса

Становлення жанру танго в контексті творчості Астора П’яцолли / Мирон Черепанин , Марина Булда

Соціокультурні та музично-професійні умови появи, еволюції та поширення акордеону / Богдан Кисляк

Лев Ґец у виставкових проєктах Львова 1920-х років : співпраця з гуртком діячів українського мистецтва / Ірина Гах

Сучасний китайський сюрреалізм : на прикладі творчості Луї Лю / Хаотянь Лю

Порівняльне дослідження художніх особливостей китайської та української дитячої книжкової ілюстрації початку ХХІ ст. / Ван Ханьпін

Творчі пошуки Тетяни Яблонської в її пастелях 2003–2005 років / Марина Юр; Тетяна Зіненко, Вероніка Зайцева

Сміхова культура українського народу в картинах типу «Козак Мамай» / Станіслав Бушак

Популяризація лемківського пісенного фольклору у виконавській практиці митців України й зарубіжжя / Ольга Фабрика-Процька

Естрадні виміри сучасного бандурного мистецтва / Віолетта Дутчак , Ганна Карась

Вікторіанська епоха крізь призму стилю бідермайєр / Алла Соколова

Паратекстуально-інтермедіальні кореляції у фольклористичній, вокально-хоровій та фортепіанній спадщині Миколи Лисенка / Оксана Фрайт

«Концертино» Леоніда Затуловського : інтерпретація жанру / Юлія Каплієнко-Ілюк

«Пуритани» В. Белліні в річищі жанрово-стильового синтезу романтичної музичної драми / Ганна Джулай

Насадження моноідеологічних принципів у художній критиці в радянській Україні 1930-х років / Аліна Підлипська

Хорові твори Вікторії Польової в контексті інтермедіальності / Ніна Довгаленко

Вокальний цикл Б. Фільц «Переливи барв» на вірші С. Гординського : принципи співвідношення музики і слова / Олександра Німилович

Драматургічні версифікації хорового сегмента в опері «Мойсей» Мирослава Скорика / Ірина Куриляк

Хорова балада «zemgale» Петеріса Васкса : музичне осмислення історичного минулого / Марія Титова

Музична мова сонати для віолончелі і фортепіано Федора Якименка / Модест Менцінський

Жанрово-стильова палітра фортепіанних творів Василя Безкоровайного / Оксана Письменна

«Неоміф» у фігуративному декорі інтерʼєрів та екстерʼєрів храмових та громадських споруд Східної Галичини першої третини ХХ ст. / Олена Якимова

Духовна еволюція людства крізь призму історії релігійного мистецтва [Рец. на монографію Я.В. Бондарчук «Історія релігійного мистецтва як відображення духовної еволюції людства в космічних циклах прецесії». Львів : ПП «Вид-во Св. Володимира і Ольги», 2022 / Сергій Виткалов

Повернення із забуття (до 70 – річчя від дня смерті композитора Всеволода Задерацького) / Марія Остапчук

Впровадження інноваційних методик та європейського досвіду у підготовці фахівців мистецтва аудіовізуальної сфери / Ярослав Лупій ; Сергій Даниленко

Специфіка міжнародного конкурсно-фестивального руху акордеонного виконавства в контексті музичної культури Китаю / Дун Ітао

Мурал як витвір мистецтва у контексті масової культури ХХІ століття / Анастасія Дячук , Олена Власюк

Висвітлення теми ядерної енергетики в образотворчому мистецтві України крізь призму зарубіжного досвіду / Дар’я Луцик

Дизайн у контексті сучасного культурного розвитку / Оксана Рихліцька; Анастасія Тормахова


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.