2023, Fine Art and Culture Studies, № 1

Fine Art and Culture Studies

№ 1 (2023): Fine Art and Culture Studies
http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/art/issue/view/60

«Fine Art and Culture Studies» – науковий журнал відкритого доступу, метою якого є висвітлення результатів досліджень у галузі культури та мистецтва, ознайомлення з сучасними розробками, долучення до новітніх розробок у сучасному музичному мистецтві. Засновник: Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Зі змісту:

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Універсалізм творчої особистості Ірини Губаренко /  Олена Базан

Особливості редагування клавірних творів Йоганна Себастьяна Баха / Сергій Грінченко, Віталій Охманюк

Інноваційні напрями формування співацької культури / Ольга Дубовська

Концертмейстерська інтуїція: до сутності поняття / Наталія Журавльова

Народнопісенне виконавство у сучасному національному музикологічному дискурсі / Юлія Карчова

Акордеон у світовій історії виконавства / Богдан Кисляк

Інноваційні методики викладання сучасного хореографічного мистецтва / Микола Левченко, Наталя Терешенко, Алла Рехліцька

Музична мова як властивість музичного мислення (структурний аналіз музично-слухових уявлень) / Микола Мигович, Вікторія Полюга

Виконавська презентація співтворчості М. Лисенка і Т. Шевченка: народнопісенні інтонації / Олеся Небога

Особливості музичного етосу моноголосної літургії Йоана Златоустого з Перемишльського рукопису середини XVII століття / Андрій Поцелуйко

Мистецька діяльність Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г. Майбороди у період воєнного стану / Маргарита Примак

Бінауральні ритми в музичній терапії: джерелознавчий аспект / Юрій Радко

Галицький напів як феномен українського церковного монодичного співу / Ірина Романюк, Софія Дімітрієва

Камерна музика на шляху української народності / Олександра Рукомойнікова, Олексій Рябінін

Сучасна соціально-культурна ідентичність та коріння музичної народної україніки на основі камерної музики / Олександра Рукомойніковa

Лірико-психологічна драма «Жаль за минулим» у дзеркалі свого часу: Лу Сінь – Ши Гуаннань / Хуівен Сяо

Мюзикл ХХІ століття: тенденції розвитку / Тамара Теслер

Сучасні музичні технології: безперервна освіта як передумова майстерності фахівця / Василь Шкоба, Олександр Голощук

Синтез європейських традицій і національної специфіки у творчості Чень Цигана (на прикладі концерту для віолончелі з оркестром Reflet d`un temps disparu) / Ле Янь

Алгоритми етнонаціональної ідентифікації у хорових обробках Анатолієм Кос-Анатольським лемківських народних пісень / Марія Ярко, Ала Мельник, Євгенія Шуневич

Богослужбовий спів у композиторській інтерпретації (на прикладі «Великого славослів’я» з «Всенічної» К. Стеценка) / Олена Яструб


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.