2023, Fine Art and Culture Studies, № 2

Fine Art and Culture Studies

№ 2 (2023): Fine Art and Culture Studies
http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/art/issue/view/63

Fine Art and Culture Studies – науковий журнал відкритого доступу висвітлює результати досліджень у галузі культури та мистецтва. Засновник видання: Волинський національний університет імені Лесі Українки. Рік заснування: 2021. Фахова реєстрація (категорія «Б»).

Зміст

Творчість українських композиторів в об’єктиві музикознавчих досліджень подружжя Осипа Залеського і Галини Лагодинської-Залеської на сторінках журналу «Овид» / Ольга Білінська

Феномен концертності на прикладі концерту для гітари з оркестром «Аранхуес» Хоакіно Родріго / Михайло Гончаров

Етапи формування вокально-технічних навичок здобувачів вищої освіти у класі естрадного співу / Андрій Зарицький, Віктор Мрочко

Архетипи творчості Фридерика Шопена у художньому мисленні Лесі Українки / Вікторія Кашаюк

Китайське хорове мистецтво доби «культурної революції»: період кризи чи модернізація? / Лю Фань

Репертуарна політика оперного театру «La Monnaie» в контексті європейських тенденцій сьогодення / Михайло Маркович

Цикл пасхальних піснеспівів літургії Йоана Златоустого з перемишльського рукопису середини XVII століття в контексті античних вчень про етос і катарсис / Андрій Поцелуйко

Стилістичні особливості хорового письма та творчості Богдани Фільц (на прикладі музичного твору «Богородице діво») / Світлана Якимчук, Юлія Одарчук


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.