2024, Аспекти історичного музикознавства, Випуск 33

Випуск 33 (2024) : Аспекти історичного музикознавства
https://www.kharkiv.ua/aspekty/vypusk.php?vol=33&year=2023

Зміст

Розділ 1. Інтерпретаційні аспекти музичної творчості

Струнний квартет Аманди Майєр: інтерпретація романтичної жанрової моделі / Сердюк Я.О.

Лірика Р. Тагора в композиторських інтерпретаціях: спроба порівняльного аналізу / Мамона А.Г.

«Партитура емоцій» як складова інтерпретаційної стратегії в ансамблевому виконавстві / Оболенська М.М.

Концертні п’єси Рене Ееспере: від концепції композитора до виконавської інтерпретації / Пилипенко С.O.

Сопрано як феномен мистецької репрезентації образу людини в європейській та китайській традиції / Сюн Яхуан

Розділ 2. Музика України: історія та сучасність

Становлення та розвиток жіночого хорового виконавства в Україні / Іванова Ю.М.

Реалізація смислоутворювальної та організуючої функцій фактури у фортепіанних творах сучасних українських композиторів / Ян Цзін

Оркестрування як чинник жанровідтворення (на прикладі аналізу Concerto Grosso № 4 «Пори року» З. Алмаші) / Богатирьов В.О.

Стильова самобутність інструментальної творчості Ю. Шевченка на прикладі «Трьох українських пісень» для струнного оркестру / Макієнко С.В.

Розділ 3. Харківські контексти

Шляхи розвитку репертуару для народних інструментів у доробку композиторів Слобожанщини / Костогриз С.О.

Творчий доробок Миколи Стецюна для бандури в ювілейному контексті / Мандзюк Л.С.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.