2024, Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, № 1

№ 1 (2024) : Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
https://journals.uran.ua/visnyknakkkim/issue/view/17910

Зі змісту

Культурологія

Науково-дослідницькі та освітні стратегії як чинник культурних інновацій: досвід Сполученого Королівства / Ольга Овчарук

Феномен страху: рефлексія в образотворчому мистецтві ХХ – початку ХХІ століття (культурологічний аспект) / Наталія Жукова

Філософська гелотологія: проблеми та перспективи / Олена Колесник, Марина Столяр

Деколонізація суспільства: український поворот / Поліна Герчанівська

Культура національних меншин у сучасному мистецтвознавчому дискурсі / Галина Погребняк

Методологія ціннісного координатного підходу в моделі альтернативного розуміння свідомості / Валерій Сіверс

Особливості використання соціальних мереж для просування бібліотечних ресурсів / Тетяна Биркович, Ярослава Морозова

Інформаційна культура особистості в цифрову епоху: до питання академічної доброчесності / Юрій Горбань

Фанатська культура (фан-культура): від споживання масової до творення популярної / Інна Гурова

Особливості зовнішньої культурної політики Іспанії / Людмила Доскіч

Соціокультурний «поворот» у науці про зв’язки із громадськістю: критика функціоналізму, впливи постмодерну та культурна апропріація / Тетяна Коржова

Культура танцю в пошуку шляхів духовності особистості / Лілія Савчин

Культурологічний вимір філософії Григорія Сковороди / Микола Федоренко

Диверсифікація напрямів туристичної діяльності як ресурс розвитку соціокультурної сфери місцевих громад / Наталія Шевченко

Інстуціональний поступ та менеджмент Олега Тимошенка від моновишу до закладу вищої освіти університетського зразка / Ірина Даць

Вплив цифрової трансформації на культурно-дозвіллєву діяльність українських скансенів у першій чверті ХХІ століття / Артем Позняк

Креативні індустрії як складова сучасної культури / Святослав Галюк

Героїзація як феномен сучасної медіакультури / Олег Голобородько

Рецепція інокультурних практик у сучасному урбаністичному просторі як предмет культурологічного дослідження / Євген Вербецький

Сутність і різновиди проєктів у сфері культури / Олеся Комарніцька

Культурна дифузія в сучасному культурологічному дискурсі / Тетяна Шаган

Хореографія

Ідеї ритмопластики Еміля Жак-Далькроза в танцювальних студіях Радянської України кінця 1910-х – початку 1920-х років / Вячеслав Коломієць

Хіп-хоп: характерні особливості та вплив на сучасну хореографію / Олексій Пастухов

Музичне мистецтво

Символізм у ХІХ сторіччі, його проєкції на вік психології підсвідомого і музичні аспекти того напряму / Лілія Шевченко, Олена Колесник

Барокова опера в сучасній українській постановці: особливості інтерпретації з погляду історично інформованого виконавства (на прикладі вистави опери Генрі Перселла «Дідона й Еней») / Марія Григор’єва

Українські паралелі до ягеллонства і сарматизму в бутті Європи ХVIII–ХIХ століть / Оксана Гиса

Життєпис Іштвана Мартона як відображення культурно-історичного простору Закарпаття ХХ століття / Леся Микуланинець

Жанрово-стильова динаміка квартету саксофонів у світовій музичній культурі ХІХ–ХХ століть / Ірина Палійчук , Бохао Ду

Сучасна популярна естрадна музика в Україні: до питання дефініції та жанрово-стильових конотацій / Ольга Сапожнік

Реквієм Моцарта і його виконання К. Пігровим / Галина Шпак

Розвиток виконавської майстерності студентів-гітаристів у процесі навчання в закладах вищої освіти / Михайло Тущенко

Ознаки пізньої seria в опері Антоніо Сальєрі «Арміда» / Iрина Красилiна

Четверта з «Бразильських Бахіан» Е. Вілли-Лобоса в контексті поліфонізму ХХ сторіччя / Ольга Чистова

Вектори збереження китайської традиційної музики / Еньї Ден

Вокально-романсова творчість українських композиторів у стильових вимірах доби: Михайло Скорульський / Олександр Стахевич

Особливості транскрибування французької лютневої музики в сучасну нотацію / Марта-Марґарета Сторонянська

Еволюція фортепіанної освіти в Китаї: аналіз соціокультурного впливу та перспектив розвитку / Ї Сюнь

Інваріанти складної тричастинної форми в сонатах для фортепіано китайських композиторів / Менгжао Чен

Еволюція китайської інструментально-виконавської школи ХХ – початку ХХІ століття / Сиси Чжу

Сценічне мистецтво

Формування професійних навичок в умовах дистанційної освіти при опануванні професії актора / Віталій Мізяк

Театральне мистецтво західних мусульманських громад кінця ХХ – початку ХХІ століття / Альмуваїл Фадель

Театр одного актора: комплементарність засобів і прийомів ідейно-емоційної виразності сценічного формотворення моновистав / Тетяна Нечаєнко

Особливості монтажного мислення у сферичних аудіовізуальних творах / Альона Стулій

Форми та методи медіапромоції балетного театру в КНР / Баоцзян Фен

Підтекст у кульмінаційному діалозі як режисерський метод уникнення мелодраматичних штампів / Андрій Хіміч

Режисерське використання актора комічного амплуа в драматичній ролі на прикладі творчості Джима Кері / Антон-Григорій Цьона