2024, Культура України, № 83

№ 83 (2024) : Культура України (серія: культурологія, мистецтвознавство)

http://ku-khsac.in.ua/issue/view/17844

Зміст


Культурологія

Експлікація травматичного досвіду внаслідок російської збройної агресії проти України 2014–2024 рр. у вітчизняному вуличному мистецтві / М. О. Жигайло, М. В. Александрова

Штучний інтелект (ШІ) крізь призму тематичних досліджень на порталі ResearchGate / Л. І. Мачулін

Мистецтвознавство

Капельмейстерська діяльність Ю. Юрьяна в музичному житті Харкова межі ХІХ–ХХ ст. / Ю. І. Лошков

Шляхи подолання сценарної кризи в українському кінематографі другої половини 1920-х рр. / В. Миславський, Н. Мархайчук

Напрями і форми сучасного вітчизняного хорового виконавства / Н. А. Бєлік-Золотарьова

Режисерські способи зображення соціальної проблематики в художніх кінофільмах України доби Незалежності / В. В. Вітрів

Дитячий хор у творчості Валентини Дробязґіної / Ю. М. Іванова

Розвиток бальної хореографічної культури в Україні у 2010–2020­х роках / Н. М. Малиновська, Н. М. Семенова, К. І. Шкурєєв

Трансформація драматичного тексту на мову екрану / М. О. Мірошниченко

Робота режисера з кінотекстом у фільмах із втіленим правилом трьох єдностей / А. В. Хіміч

Зображення 1990­х в українському кінематографі 2010–2020­х як спосіб національної самоідентифікації / А.-Г. О. Цьона

Художні трансформації образу батька в українському кінематографі сталінського періоду / В. В. Никоненко

Культурна орієнтація суспільства «мімікрантів». Пошук національної самоідентифікації в сучасній екранній творчості / О. А. Пономаренко