2024, Культурологічний альманах, № 1

№ 1 (2024): Культурологічний альманах
https://almanac.npu.kiev.ua/index.php/almanac/issue/view/9
DOI: https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1

Зі змісту

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Значення звуку та музики у відеоіграх / Василь Васильович Вагерич

Адаптація інокультурних практик в контексті глобалізаційних тенденцій / Євген Миколайович Вербецький

Музеєзнавчі студії Іларіона Свєнціцького (1905–1930-Ті рр.) / Світлана Віталіївна Гаврилюк, Валентина Василівна Надольська

Героїзація інфернального як тенденція сучасної медіакультури / Олег Олегович Голобородько

«Повість минулих літ» як протонауковий культурологічний твір української середньовічної літератури / Павло Ігорович Голотенко

Концепт діалогу культур у польському науковому дискурсі перших десятиріч ХХІ століття / Євген Сергійович Горб

Культура як система моральних цінностей: аналіз причин виникнення / Віталія Віталіївна Готинян-Журавльова, Ірина В’ячеславівна Сумченко

Досвід підготовки майбутніх акторів в умовах дистанційного навчання / Ірина Геннадіївна Кабанова

Шляхи активізації пізнавальної діяльності здобувачів культурологічної освіти в процесі навчання / Людмила Миколаївна Казначеєва, Валентина Борисівна Тюска

«Креативна Європа» як інструмент фінансування та підтримки культурних ініціатив в Україні / Олеся Василівна Комарніцька

Соціокультурні передумови формування функційності військових оркестрів в історичному дискурсі / Ірина Василівна Мартинова

Тіло як об’єкт дисциплінування та консьюмеризації у модерну епоху / Лариса Василівна Осадча

Національна специфіка українського авторського кіно / Світлана Миколаївна Погасій

Скансени в умовах російсько-української війни: трансформація культурно-дозвіллєвих практик / Артем Вікторович Позняк

Українсько-польські театральні комунікації: деякі аспекти ретроспективи культурного діалогу / Андрій Владиславович Сендецький

Збереження історичної пам’яті як детермінанта культурно-мистецької діяльності національних спільнот Житомирщини / Володимир Іванович Сінельніков

Репліки перещепинського скарбу в експозиції Національного історичного музею Болгарії як приклад відтворення та моделювання старовинних артефактів в експозиційній діяльності музеїв / Андрій Олександрович Сошніков, Марія Валеріївна Тортіка

Суть злиття культур: переосмислення єгипетського античного синкретизму в зображальному каноні / Дмитро Анатолійович Топорков

Культурна освіта, яку здійснюють навчальні заклади / Кароліна Урбанська

Мок’юментарі та трансформація кіноавангарду: культурно-історичний аспект / Мирослава Анатоліївна Чайка

Постать Нестора Нижанківського в культурологічно-публіцистичному контенті часопису «львівські вісті» / Мирон Васильович Черепанин, Жанна Йосипівна Зваричук

Соціокультурні аспекти становлення монументального мистецтва міста Івано-Франківська 1960–1980 років / Оксана Іванівна Чолій


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.