Поради з пошуку в електронному каталозі

Електронний каталог складається із бібліографічних записів. Бібліографічний запис – множина бібліографічних елементів, зафіксованих в документальній формі. Тобто, поле Автор та поле Назва будуть містити варіанти прізвища або назви у тій самій формі як у книзі /статті.

Якщо Вам потрібно знайти твори Лесі Василівни Дичко, то у поле АВТОР напишіть (всі три слова через проміжок):
Дичко Дычко Dychko
Перемикач поряд с полем Автор повинен бути – «Будь-який з авторів»
Зараз пошук можливий лише за прізвищем автора без урахування повного ім’я або ініціалів.
Тому у результатах пошуку будуть й однофамільці Л. В. Дичко, наприклад: Х. Дичко.

Наразі Ви можете уточнити написання прізвища різними мовами у Міжнародному авторитетному файлі – http://viaf.org (для прізвища Select Field – Personal names). Україна не бере участь у створенні VIAF, тому прізвища українською є лише тих авторів, персональні статті про яких є в українській Вікіпедії та, водночас, мають посилання на статті у Вікіпедії іншими мовами, що включені в авторитетний файл учасниками проекту.

Використовуйте * для пошуку різних варіантів закінчення слова!!!

Якщо Ви бажаєте знайти сонати, то рекомендуємо написати у поле НАЗВА
sonat* cонат*
Перемикач поряд с полем НАЗВА повинен бути «Хоча б одне слово»
В цьому випадку будуть знайдені твори у назві яких є слова, що починаються зі букв sonat* та cонат*, наприклад:
• Двенадцать сонат для скрипки и баса
• Сонатины и вариации
• Сонатини, варіації
• Сонаты No.No. 2, 4, 6
• Соната соль минор
• Sonata g-moll
• Sonaten
• Sechs Sonaten
• Sonata Lamento
• Sonatiny Wybor
• Leichte Sonatinen
• Sonatensatze

Зверніть увагу – за ДСТУ слова у бібліографічному описі можуть записуватись скорочено. Наприклад, фортепіано – фп.
Для пошуку фортепіанних творів у полі НАЗВА впишіть 2 літери – фп

Зміст поняття на «Анотація» у бібліотечній справі різниться зі змістом поняття «Анотація музичного твору» у музикознавстві. Електронний каталог НМАУ не містить анотацій музичних творів. Поле «Анотація» заповнюється лише тоді, коли назва та інші елементи бібліографічного опису не розкривають вміст документа, БІБЛІОГРАФІЧНИЙ опис якого створюється.
Найчастіше для нотних видань в це поле вносили зміст збірника. Наприклад:
Арії та романси з репертуару Григорія Грицюка : [баритон] [Ноти] / упоряд. і передм. М.Коваля. — Київ : Муз.Україна, 2006. — 71с.
– Анотація:
*Зміст : Коваль М. Слово про друга : (вступ. ст.).- Лисенко М. Речитатив і арія Остапа : з оп. “Тарас Бульба”.- Данькевич К. Монолог Богдана : з оп. ” Богдан Хмельницький”.- Моцарт В.А. “Aria di Don Giovanni” : з оп. “Дон Жуан”.- Джордано І. “Monologo di Gerard” : з оп. “Андре Шеньє”.- Пуччіні Д. “Aria di Schicci” : з оп. “Джанні Скіккі” .- Бородін О. “Ария князя Игоря” : з оп. “Князь Ігор”.- Шереметєв Б. “Я Вас любил” / сл. О.Пушкіна .- Бородін О. “Для берегов отчизны дальной” / сл. О.Пушкіна.- Чайковський П. “Средь шумного бала” / сл. О.Толстого.- Рахманінов С. “Отрывок из А.Мюссе” / рос. текст О. Апухтіна .- Косенко В. “Мне грустно” / сл. М.Лермонтова.- Ох, і не стелися, хрещатий барвінку : укр нар. пісня / оброб. М. Лисенка.

На кожен з перелічених у збірнику творів складається окремий бібліографічний запис. Тобто пошук за автором та назвою твору спрацює.

Інколи, при переході на другу сторінку видно лише “пусте” вікно. У таких випадках прокрутіть на початок сторінки. Ви побачите текст, який шукали.

Якщо пошук в електронному каталозі був невдалим, зверніться до нас за порадою у будь-який зручний для Вас спосіб:
через Facebook (Надіслати повідомлення) або e-mail librarynmau@gmail.com

Вдалої Вам роботи!