1960-1965, Собрание сочинений : в двадцати томах / Л. Н. Толстой

Толстой, Лев Николаевич
      Собрание сочинений [Текст] : в двадцати томах / Л. Н. Толстой ; под общей редакцией Н. Н. Акоповой, Н. К. Гудзия, Н. Н. Гусева, М. Б. Храпченко. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1960—1965.

 • Том первый : Детство. Отрочество. Юность. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1960. — 458, [6] с. : иллюстрации.
 • Том второй : Повести и рассказы, 1852—1856. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1960. — 451, [5] с. : иллюстрации.
 • Том третий : Повести и рассказы, 1857—1863. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1961. — 507, [5] с. : иллюстрации.
 • Том четвертый : Война и мир. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1961. — 397, [5] с. : иллюстрации.
 • Том шестой : Война и мир. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1962. — 445, [3] с. : иллюстрации.
 • Том седьмой : Война и мир. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. — 492, [4] с. : иллюстрации.
 • Том восьмой : Анна Каренина. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. — 508, [4] с. : иллюстрации.
 • Том девятый : Анна Каренина. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. — 492, [4] с. : иллюстрации.
 • Том десятый : Повести и рассказы, 1872—1886. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. — 574, [2] с. : иллюстрации.
 • Том одиннадцатый : Драматические произведения, 1864—1910 гг. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. — 596, [4] с. : иллюстрации.
 • Том двенадцатый : Повести и рассказы, 1885—1902 гг. — Москва : Художественная литература, 1964. — 508, [4] с. : иллюстрации.
 • Том тринадцатый : Воскресение. — Москва : Художественная литература, 1964. — 532, [4] с. : иллюстрации.
 • Том четырнадцатый : Повести и рассказы, 1903—1910 гг. — Москва : Художественная литература, 1964. — 558, [2] с. : иллюстрации.
 • Том пятнадцатый : Статьи об искусстве и литературе. — Москва : Художественная литература, 1964. — 478, [2] с.
 • Том шестнадцатый : Публицистические произведения, 1955—1909 гг. — Москва : Художественная литература, 1964. — 677, [3] с.
 • Том семнадцатый : Письма, 1845—1886 гг. — Москва : Художественная литература, 1965. — 622, [2] с.
 • Том восемнадцатый : Письма, 1887—1910 гг. — Москва : Художественная литература, 1965. — 614, [2] с.
 • Том девятнадцатый : Дневники, 1847-1894 гг. — Москва : Художественная литература, 1965. — 622, [2] с.


Мова: Російська     Авторський знак: Т530

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.