1963, Pour le Piano : Prélude ; Sarabande ; Toccata / Claude Debussy

Дебюссі, Клод (1862-1918).
      Pour le Piano [Ноти] : Prélude ; Sarabande ; Toccata / Claude Debussy ; redakcja Boleslaw Woytowicz. — Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1963. — 36 c.

Войтович, Болеслав (1899-1980)

Шифр: 954.2(3)я44     Авторський знак: Д25

Дар: І. Козьменко

Фортепіано — Зібрання творів та збірка творів одного автора — Франція.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.