1987, The Firebird / Igor Stravinsky

Стравінський, Ігор Федорович (1882-1971).
      The Firebird [Ноти] : (Original 1910 Version) : [балет на одну дію] / Igor Stravinsky. — Full Score. — New York : Dover Publications, Inc., [1987]. — 172 c. : ілюстрація.

Шифр: 972(3)Пв     Авторський знак: С83

Театральна музика — Балет — Партитура. Партії (голоси) — Росія.

Балети. Музика до хореографічних постановок

Дар: Олексій Федорович Баклан


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.