2018, Exposé sur l’histoire de l’Ukraine. Breve histoire de l’Ukraine / Aleksandr Paliy

Exposé sur l'histoire de l'Ukraine. Breve histoire de l'Ukraine [Текст] / Aleksandr Paliy

Paliy, Aleksandr
      Exposé sur l’histoire de l’Ukraine. Breve histoire de l’Ukraine [Текст] / Aleksandr Paliy. — [Видання третє]. — Kyiv : Samit-knyga, 2018. — 459 с. : ілюстрації. — Книга французькою мовою.

Шифр: 94(477)=133.1     Авторський знак: П14

Дар: Набокова Н. М.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.