2020, Калофонія, число 10

Калофωnia, 2020, 10

Калофωnia : науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії / [Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Інститут Східних Церков Баварського університету ім. Юліуса Максиміліяна у Вюрцбурзі ; редактори Крістіан Ганнік, Юрій Ясіновський, Андрій Ясіновський]. — Львів : Інститут церковної музики Українського католицького університету, 2020. — Число 10. — 317, [3] с.

Шифр: 783(477)     Авторський знак: К17

Дар: Ясіновський Ю.
Дар: Шевчук О.

Зміст

“Кралев плач”: трансмиссия и адаптация устных напевов Киевской митрополии в московких рукописях конца XVII—первой половины XVIII веков / И. Герасимова

Pieśny religijne o. Tymoteusza Szczurowskiego w rękopiśmiennych śpiewnikach z lat 80-90. XVIII wieku / O. Shkurgan

Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej obojga narodow / T. Jez

Благовіщенський кондакар у виданні Максима Бражнікова / Ю. П. Ясіновський

Вечірня Шеверовського у варшавському виданні / О. А. Шуміліна

Володимир Домет-Садовський (творчий портрет до 145-ліття від дня народження та 80-ліття смерті) / Я. Горак

Воскресенський канон Миколи Дилецького: автентична версія музичного тексту / О. А. Шуміліна

Граматика музикальна Миколи Ділецького в 50-ту річницю виходу в світ / Ю. Ясіновський

Дві рецензії на збірник “Музичне письмо християнського світу” / Н. І. Сиротинська
Рецензія на книжку: Музыкальная письменность христианского мира: Книги. Нотация. Проблемы интерпретации: к 150-летию Московской консерватории: Сборник статей / отв. ред. Ирина Лозовая [=Гимнология, вып. 7: Материалы международной научной конференции 12-17 мая 2014 года]. Москва, 2017, 496 с.

Дві рецензії на збірник “Музичне письмо християнського світу” / О. А. Шуміліна
Рецензія на книжку: Музыкальная письменность христианского мира: Книги. Нотация. Проблемы интерпретации: к 150-летию Московской консерватории: Сборник статей / отв. ред. Ирина Лозовая [=Гимнология, вып. 7: Материалы международной научной конференции 12-17 мая 2014 года] Москва, 2017. 496с.

Ігор Скочиляс (5 квітня 1967 — 20 грудня 2020) / С. Темчинас

Кондак Со святими упокой — галицька репліка бетовенської композиції / Ю. П. Ясіновський

Максиму Березовському присвячується (до 275-річчя від дня народження) / О. Макаренко

Міжнародна наукова конференція з нагоди 50-ліття виходу в світ Граматики Музикальної Миколи Ділецького / М. Качмар

Музично-теоретична думка в давній Україні / О. С. Цалай-Якименко

Олександр Дзбановський (до 150-ліття від дня народження) / Ю. П. Ясіновський

Порядок церковних служб у літургійній практиці доби Палеологів / К. Ганнік

Постать Максима Березовського: відоме і невідоме / О. А. Шуміліна

Псалми 26(27) та 46(47) у творах Миколи Дилецького та його сучасників / О. Макаренко

Ріння історія слов’яно-руського церковного співу / Ю. П. Ясіновський

Рукопис Граматики Ділецького у фондах Національного музею ім. митр. Андрея Шептицького / Г. Навроцька

Теодор Пасічинський і його дві статті з історії церковного співу / Ю. П. Ясіновський

Фіта у піснеспівах часів царських Великої П’ятниці / М. Качмар

Хроніка Інституту церковної музики за роки 2019—2020

Церковнославянская минея общая как собрание исконно календарных гимнов: служба исповеднику / С. Темчин


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.