2022, Українське музикознавство, Том 48

Том 48 (2022) : Українське музикознавство
https://doi.org/10.31318/0130-5298.2022.48

Зміст

Професорка Кіра Шамаєва – хранителька традицій київського піанізму (вступне слово про ювілярку) / О.В. Козаренко

ТВОРЧА ПОСТАТЬ КІРИ ШАМАЄВОЇ – ПІАНІСТКИ, НАУКОВЦЯ, ПЕДАГОГА

Кіра Шамаєва як історик української музичної культури / Т. А. Омельченко

ШЛЯХАМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ К. І. ШАМАЄВОЇ

«24 дитячі п’єси для фортепіано» Віктора Косенка в історії європейської музики для дітей / К. І. Шамаєва

У діалогах зі спадщиною майстрів: Віктор Косенко в джерелознавчих дослідженнях Кіри Шамаєвої / О. Г. Таранченко

Нові дані до портрета українського піаніста Олександра Слободяника / Н. Б. Кашкадамова

Родина Маречеків у музичному житті Харкова і Праги ХІХ–ХХ століть / В. М. Щепакін

Віктор Косенко: на зламі культур і традицій. Варшава / О. Ю. Волосатих


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.