2023, Міжнародний науковий форум Музикознавчий універсум молодих

Міжнародний науковий форум Музикознавчий універсум молодих “Україна і світ: вектори музичної комунікації” (1 березня 2023 року) : матеріали засідань / Міністерство культури та інформаційної політики України ; Львівська національна музична академіяімені М. В. Лисенка. Львів, 2023. 116 с.

https://lnma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A3%D0%9C-2023-%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%98.pdf

Зміст

Музичне виконавство в контексті реалій сучасних комунікативних процесів / Катрич Ольга

Зрілий період творчості Івана Майчика в контексті модернізації галицьких традицій хорового професіоналізму (до 95-річчя з дня народження митця) / Майчик Остап

Ансамблеві soli у хорових концертах Артема Веделя / Антонюк Роман

Концертні жанри для кларнету з оркестром В. Гомоляки / Борецький Василь

Проблематика циклоутворення вокальної збірки «Чотирнадцять пісень і романсів [з юних років]» Густава Малера / Винник Святослав

Альт у творчому експерименті ХХ ст. / Гаврилюк Сергій

«Мала сюїта» Нестора Нижанківського: дидактичні цілі та перспективи / Герега Марія

Сучасний концерт для гітари з оркестром: феномен концертності / Гончаров Михайло

Національні джерела Сонати для альта соло Алана Ованесса у вимірі транскультурного мінімалізму / Горбачевська Ярина

Українське вокальне мистецтво кінця ХХ – початку ХХІ століття у контексті історично інформованого виконавства / Григор’єва Марія

Ментальна обумовленість українського хорового співу / Гринишин Наталія

Шляхи академізації китайських цимбал – Янциня / Жень Цзяці

Потенціал застосування досягнень психології у музично-виконавському мистецтві / Коблик Борис

Символіка фортепіанного циклу «Відображення» Б. Лятошинського як дзеркало історії України 20-их рр. ХХ століття / Куліковська Єва-Евеліна

Становлення українського віолончельного іміджу в творчості національних композиторів: панорамний дискурс / Литвиненко Оксана

До питання постановок італійських опер у Китаї / Лі Цян

Хорова традиція Естонії як виконавський та стильовий феномен: постановка проблеми / Мініна Олена

Вокальна творчість Е. Жака-Далькроза / Назар Любов

Акмеологічні константи ректорської діяльності Василя Барвінського: до вшанування 135-ї річниці з дня народження / Назар-Шевчук Лілія

Органна культура Львова: становлення, занепад, відродження / Новакович Марк-Єфрем

Актуальні процеси жанрово-стильової видозміни у сучасній пісенноестрадній культурі України / Остапович Катерина

Побудова рудиментальних фраз на прикладі композиції Чарлі Вілкоксона «Wilcoxon’s 132nd» / Петкун Леонід

Деякі проблеми інтерпретації жіночих образів у операх українських композиторів / Пшенична Оксана

Природа в українській музичній культурі від ранньосередньовічного анімізму до екологічної проблематики у сучасній музиці / Романишин Михайло

Національна ідентичність та її прояви у галицько-буковинській співогрі: напрямки дослідження / Сидір Марія

Викорінення симулякру з реалій новочасного бандурного мистецтва / Созанська Оляна-Квітослава

Тілесність як форма репрезентації у музично-виконавській діяльності / Стоколяс Марія

Жанр українського хорового концерту в контексті європейського класицизму / Торбич Інна

Музей Корсаків, як інформаційно-комунікативна мистецька платформа / Федонюк Світлана

Репрезентанти родини китайських флейт дізі та сяо та їх провідні сонорно-тембральні амплуа / Хун Веньцзє

Жанрово-композиційні та музичні особливості «Херувимської пісні» dmoll Якова Яциневича / Чамахуд Дарина

Твори для фортепіано Богдани Фроляк як відображення світоглядних уявлень композиторки / Чан Юань

На шляху становлення жанру сольної обробки народної пісні у супроводі фортепіано в музичній культурі Китаю / Чень Сінжун

 «Дванадцятитонові акорди» в музиці сучасного китайського композитора Гао Вейцзе / Чжан Цзеї

Специфіка моногенних (однотембрових) кларнетових ансамблів / Юник Ростислав

Маловідомі імена модерних українських поетів крізь призму вокальної творчості Павла Сениці / Яловенко Ольга


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.