2022, Musicae Scientiae, volume 26, issue 3

Volume 26, Issue 3 (2022) : Musicae Scientiae
https://journals.sagepub.com/toc/msxa/26/3

Musicæ Scientiæ – науковий щоквартальник, який публікує статті у відкритому доступі, заснований European Society for the Cognitive Sciences of Music у 1997 році. Видавець – SAGE Publications. Індексується, зокрема,Scopus та WoS. Публікує статті, спрямовані на покращення розуміння того, як музика сприймається, репрезентується та генерується, що відносяться до сфер музикознавства, психології, соціології, когнітивної науки, музичної освіти, штучного інтелекту та теорії музики.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.